Πατατόσπορος ποικιλίας Safrane - GPK Agrohellas Ltd

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πατατόσπορος ποικιλίας Safrane

Πατατόσπορος ποικιλίας Safrane

Γενικά χαρακτηριστικά
Σχετικά πρώιμη παραγωγική ποικιλία ,με κανονικούς κονδύλους που δείχνουν ιδιαίτερα ομοιόμορφη ανάπτυξη.Φυτεύεται σε απόσταση 25-30 εκ. πάνω από τη γραμμή φύτευσης.Με κανονική λίπανση και άρδευση, δίνει,υψηλή παραγωγή, ποιότητα πολυτελείας και είναι πολύ εμπορεύσιμη.

Χαρακτηριστικά

Γενετική πρέλευση:
 Fanette X (Maris Piper X INRA 67.8.637)
Γενετιστής:
 INRA France
Αποκλειστικός Δικαιούχος Παραγωγής Αναπαραγωγής: 
GOPEX 
DISTRIBUTION S.A.
Εγγραφή στον κατάλογο: 
1991
Κατηγορία: 
πατάτα φαγητού
Πρωιμότητα: 
Πρώιμη προς μεσοπρώιμη

Διακριτικά χαρακτηριστικά
Κόνδυλος: Μακρύς, ωοειδής, κανονικός, πολύ ρηχοί οφθαλμοί, κίτρινη επιδερμίδα, ελαφρά κίτρινη σάρκα

Χαρακτηριστικά ανάπτυξης & χρήσης
Παραγωγή: 111% Bintje
Ταξινόμηση: Ποσοστό μεγάλων κονδύλων: Αρκετά υψηλό προς υψηλό

Ευπάθεια σε ασθένειες:
Περονόσπορος των φύλλων: Ευπαθής
Περονόσπορος των κονδύλων: Δεν έχει διαπιστωθεί
Καρκίνωση: Δεν προσβάλεται
Ακτινομύκωση: Ελαφρώς ευπαθής
Ιός Χ: Δεν έχει διαπιστωθεί
Ιός Α: Δεν έχει διαπιστωθεί
Ιός Υ: Ευπαθής
Καρούλιασμα των Φύλλων: Σχετικά ευπαθής
Νηματώδεις RO 1-4: Δεν έχει διαπιστωθεί
Ευαισθησία σε δυσκολία φυτρώματος: σχετικά ευπαθής
Περιόδος ληθάργου: Αρκετά μικρή
Μαγειρική ποιότητα: Επιτραπέζιας χρήσης, τύπου Β
Περιεχόμενο ξηράς ουσίας: Χαμηλό
Επιστροφή στο περιεχόμενο